5ars-garanti-2023-update-800x440.png

Garanti

Electrolux Shop säljer alla produkter med 1 års garanti enligt Konsumentköplagen. Alla garantier gäller i Sverige. Faktura/kvitto gäller som garantibevis. Förvara faktura/kvitto väl eftersom det krävs om du behöver utnyttja garantirätten.

Produktgarantin täcker endast ursprungliga fel, d.v.s. fel som fanns i produkten vid leverans. Dessa fabrikationsfel ska konstateras av godkänd serviceverkstad, varpå du som kund får en fri reparation, alternativt en ny produkt, samt ersätts för eventuella fraktkostnader. Gäller det t.ex. handhavandefel eller felinställd produkt måste vi via våra serviceverkstäder debitera dig kostnaden. Det gäller även i de fall som vi inte kan hitta något fel på produkten eller då du orsakat skadan själv. Produktgarantin gäller inte fel som uppstår vid eller efter egen förändring av produktens funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av produkten.

Vid eventuella tvister följer Electrolux Shop alltid ARNs rekommendation.

Observera att det för företag gäller andra regler för garanti. Företag får vid köp endast den garantirätt som ges från leverantören, där garantitiden kan variera mellan olika leverantörer. Företag har heller inte någon reklamationsrätt utöver sin garantirätt från leverantören. 

5 års garanti

Hos Electrolux Shop får du alltid 5 års garanti på alla vitvaror från varumärkena Electrolux och AEG. 5 års garantin inkluderar mikrovågsugnar och fläktar av varumärket Electrolux och AEG men exkluderar dammsugare och småel. Detta gäller produkter sålda fr.o.m. 1:a Januari 2012.

Vad omfattar 5 års garantin?

Garantin omfattar fel på vitvaran, vilka orsakats av material- eller produktionsfel. Garantin gäller endast för hemmabruk. Undantagen specificeras under rubriken ”Vad omfattas inte av den här garantin?”.

Hur länge gäller garantin?

Garantin gäller i fem (5) år från inköpsdatum när produkten köptes. Faktura/kvitto gäller som garantibevis (Originalkvittot). Förvara dokumentet väl eftersom dokumentet krävs om du behöver utnyttja garantirätten. Om arbete utförs enligt garantin förlängs inte garantiperioden för produkten eller för de nya delarna.

Vem utför service?

Electrolux Service utför service genom sin egen serviceorganisation eller av Electrolux Service anvisad servicepartner.

Hur når ni oss för service? Telefon kundtjänst 0771–76 76 76
Till Electrolux Service hemsida

Tillhandahållare av servicegarantin är
Electrolux HemProdukter AB
105 45 Stockholm

Vad omfattas inte av den här garantin?

  • Normalt slitage
  • Skador orsakade avsiktligt eller genom oaktsamhet, genom underlåtenhet att följa bruksanvisning, felaktig installation eller anslutning till fel spänning, skador orsakade genom kemisk eller elektrokemisk reaktion, rost, korrision eller vattenskador som omfattar men inte begränsar till skador orsakade av tillförsel av vatten med onormal kalkhalt samt skador orsakade av onormala miljöförhållanden.
  • Förbrukningsvaror tex batterier och lampor.
  • Icke-fuktionella och dekorativa delar som inte påverkar normalt bruk av vitvaran inkl. repor och eventuella färgskillnader.
  • Oavsiktliga skador orsakade av främmande föremål eller ämnen vid rengöring eller rensning av filter, dräneringssystem eller tvätt-/diskmedelsfack.
  • Skador på följande delar: keramiskt glas, tillbehör, över-och underkorgar, bestickskorgar, tillförsel-och avloppsledningar, tätningar, lampor och lampskydd, displayer, vred, höljen och delar av höljen.
  • Reparationer som inte utförts av Elektrolux Service eller om reservdelar än originaldelar har använts.
  • Reparationer orsakade av felaktig installation eller installation som ej har utförts enligt anvisningar.
  • Användning av vitvaran i ett professionellt sammanhang, dvs ej för hemmabruk.
  • Transportskador. Om en kund själv transporterar produkten hem till sig eller till någon annan adress svarar kunden själv för eventuella skador som kan uppstå under transporten. Men om Electrolux Shop levererar produkten till kundens leveransadress så skall eventuella skador som uppstår under den här transporten anmälas till speditören.

Ovanstående bestämmelser anknyter till och kompletteras av Konsumentköplagen.

Tipsa en vän