Vi tänker längre än på hemmiljön

Electrolux-gruppen strävar efter att säkerställa att företagets produkter, tjänster och tillverkning bidrar till att bevara vår miljö.

I detta sammanhang syftar vår produktdesign till att minimera skadliga miljöeffekter under produkternas hela livslängd. Electrolux Shop erbjuder även installation och bortforsling av produkter till återvinning. Vi övervakar hela tiden förbrukningen av råmaterial och energi samt våra miljöutsläpp för att ständigt göra förbättringar. Electrolux-gruppen arbetar aktivt för en bra miljölagstiftning och vi uppmanar våra leverantörer att följa samma miljöprinciper som vi följer. Under 2007 har Electrolux-gruppen prisbelönats av Europeiska kommissionen för dess fortlöpande strävan för en bättre energieffektivitet.

Besök gärna group.electrolux.com för mer information.


Login
Allmänna villkor Press och nyheter Miljö och hållbarhet Cookies